โครงสร้างกลุ่มบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานโรงเรียน

1.กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

2.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3.กลุ่มบริหารงานทั่วไป

4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 


Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม


นที่ ๒๗ - ๒๘ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา
พิธีช่วงเช้า
นำโดยนางสิริณิกุญช์ เพ็ชร์สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีตักบาตร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ณ โดม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
นายนิกร ไชยบุตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดอ่างหิน จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมจิตอาสา
คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดชะอำ และทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริเวณในโรงเรียน
พิธีช่วงเย็น
ท่านประธานในพิธี นางสิริณิกุญช์ เพ็ชร์สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธี วางพานพุ่ม หน้ารูปพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี
ภาพกิจกรรมที่นี่1 สำรองที่นี่1 สำรองที่นี่2 สำรองที่นี่3

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ