โครงสร้างกลุ่มบริหารงานโรงเรียน

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานโรงเรียน

1.กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

2.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3.กลุ่มบริหารงานทั่วไป

4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 


Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม " วันสุนทรภู่ควบคู่วันภาษาไทย และสัปดาห์ห้องสมุด " เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย และการใช้ภาษาไทยให้อย่างถูกต้อง จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการแข่งขันคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดการแต่งกายตัวละครวรรณคดีไทย การแสดงละครวรรณคดี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแสดงของแต่ละหอพัก โดยมี นางสิริณิกุญช์ เพ็ชร์สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่1  สำรอง1


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ