Facebook

 ชมภาพกิจกรรมต่างๆจากโรงเรียนผ่าน  Facebook ได้แล้ววันนี้ Airtel Free Facebook Trick Using FB Lite Handler 2017 | Album


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผลงานนักเรียน


จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อ : นางสิริณิกุญช์ เพ็ชร์สุกใส

เข้ารับตำแหน่ง : 03 พฤศจิกายน 2557
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายนิกร ไชยบุตร

เข้ารับตำแหน่ง : -
หมดวาระ : -
รายละเอียด.. »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านการบริหารโรงเรียน

 

นายชาญยุทธ สุทธิธรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


   นายนิกร  ไชยบุตร

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

 

                                      

 

         

 

                               

                                        


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ